thehuy

BTC Long term - Kịch bản 3

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 3: BTC đang ở cuối sóng 4 của chu kỳ tăng.

Phân tích: Sóng 3 vượt trội so với sóng 1 nên có thể xem sóng 3 là sóng mở rộng, sóng 4 hồi về vùng 29k trùng với sóng 4 con của sóng 3 (phù hợp lý thuyết). Sóng 4 có dạng Running Flat với điểm cuối sóng B cao hơn điểm khởi đầu sóng A và điểm cuối sóng C không vượt qua điểm cuối sóng A. Sóng running flat có cấu trúc 3-3-5 => BTC còn điều chỉnh thêm 1 nhịp sóng con nữa trước khi vào sóng 5.

Dự phóng: BTC về test 35k kết thúc sóng 4 và đi vào sóng 5, dự đoán dài bằng 0.618 sóng 3 ~71k5