tinmob37

XU HƯỚNG VÀ CÁCH GIAO DỊCH BTC TRONG THÁNG 10

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BINANCE:BTCUSDT

- Xu hướng trên H4: từ ngày 07/09/2021 thì giá của BTC đã giảm mạnh từ mức giá 52.700 xuống mức giá 44.000. Sau đó giá sideways quanh khu vực (44.000-47.000), rồi hồi phục lên mức 48.700. Qua đó, ta có thể thấy được một cấu trúc giảm đã bắt đầu được hình thành: ở mức 52.700 và 48.700 đều có mức RSI > 70 ( biểu thị giá bị quá mua ở 2 mức này), vậy nên ta sẽ nối 2 điểm này lại với nhau để hình thành đường xu hướng giảm, và cũng là xu hướng chung cho thời gian tới. Vào ngày 22/09/2021, giá đã giảm từ mức giá 48.700 xuống 40 .800 ( RSI < 30, thể hiện giá bị quá bán), nên đối với những nhà giao dịch theo phong cách Swing trade thì kế hoạch tiếp theo sẽ là đợi giá trên khung H4 tăng lên đến khi RSI > 70 (giá bị quá mua) và thực hiện lệnh "bán xuống", vậy chúng ta sẽ đặt 1 lệnh cảnh báo cho RSI trên khung H4 ở mức RSI=70.
- Xu hướng trên H1: giá đã bật mạnh lên từ mức 40 .800 nhưng vẫn chưa đạt mức quá mua nên đối với các nhà giao dịch theo phong cách Day trade thì sẽ có 2 kế hoạch như sau:
+ Stage 1: trade ngược xu hướng chính, lúc này giá sẽ trong giai đoạn hồi lên để tiếp tục giảm, do đó, chúng ta sẽ chủ động đặt cảnh báo RSI = 30 trên khung M1 khi giá trên M1 đã hình thành cấu trúc tăng (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước).
+ Stage 2: trade thuận xu hướng chính, khi RSI trên khung H1 đã gần đạt mức 70 và giá cũng gần chạm vào đường xu hướng thì chúng ta tiếp tục chủ động đặt cảnh báo RSI = 70 trên khung M1 khi giá trên M1 đã hình thành cấu trúc giảm (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước).
- Lưu ý: dấu hiệu vào lệnh là khi RSI cắt ngược hai mốc quan trọng là 30 và 70. Stoploss đặt trên/dưới đỉnh/đáy vừa hình thành, Max SL không được đặt trên đỉnh/đáy liền kề trước đó. TP ở mức giá có R:R > 2, nhưng phải chủ động quản lý lệnh khi giá tiếp cận gần các vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng tương ứng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.