minhthangvt3008

Điểm vào Lệnh Long và Short với BTC khung 2H

minhthangvt3008 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mình mô ta chi tết trên biểu đồ rồi nhé !

Good Luck !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.