kpwzto

Bán ngược xu hướng theo cá mập

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện trạng:
Xu hướng: Xu hướng 1 giờ đang tăng. Nến ngày đang tăng. Giá tăng mạnh phá qua vùng cản 47300
Mô hình nến: Nến tăng mạnh, khối lượng tăng không quá cao

Kế hoạch:
Giá giảm phá qua vùng 47300 dưới vùng này vào 50% khối lượng -> 47300 TP: 46300, SL: 48000
Nến đóng của dưới 47300 tiếp tục vào thêm 2 lệnh 25% -> 47300 TP: 46300 và thả nổi, SL: 48000


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.