94 lượt xem
0
Phân tích BTC khung 1D
KB1 Giá test HT hiện tại và tăng tiếp
KB2 giá rớt về vùng HT 54k và tăng tiếp