DinhDuongVan

BTC hướng về ngưỡng hỗ trợ 5.325$

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên biểu đồ tuần chúng ta thấy rõ, BTC đã test và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 5820.34. đây là ngưỡng hỗ trợ khá quan trọng mà trong các tuần trước đó BTC đã test 2 lần ko phá vỡ đc. Vì vậy, khi đã đâm thủng đc mức hỗ trợ này, tương lai của BTC chỉ là bán tháo cho tới khi test mức hỗ trợ 2 là 5325. Nếu giá tiếp tục phá vỡ thì tương lai chỉ có thể là vùng 4600 4800
RSI tuần : 40 đang vẫn trong vùng chưa quá bán
Khối lượng xả tuần này vẫn đang đi ngang so với một số tuần trước, nếu mức xả nhảy lên thêm 10%, BTC sẽ bán tháo và có khả năng phi qua mức hỗ trợ 5325 ngay trong tuần
Ichi cho chúng ta một đám mây u ám đang lơ lửng trên đầu, dường như chỉ chờ trực đổ một cơm mưa như trút nước phá vỡ bờ đê cản , gây ngập lụt toàn thế giới :))
Hãy cẩn trọng, nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ, hãy chốt lỗ ngay tại giá 5200 trước khi quá muộn . Còn với những ai đã bay 50% tài sản, thì thôi đi, cứ để thuyền về đâu thì về. cũng chết nửa con tim rồi còn gì nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.