VuTien_Turtle_Trader

Chờ đợi 1 cú phá vỡ giả để bán với tỉ lệ RR cao

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã tăng 6 ngày liên tiếp và đang tiếp cận lại vùng kháng cự mạnh ở vùng 40-41k, chờ đợi 1 cú phá vỡ giả phía trên để có 1 setup bán khống trở lại vùng range cho tỉ lệ R:R tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.