BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Học bài học bài

Mình đang học bài thôi, bạn cho mình xuất bản ý tưởng một cái
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.