mtd668

#btc khả năng đang giao dịch trong nêm giảm giá để tích lũy

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
#btc đang giao dịch trong nêm giảm giá, nhiều khả năng đây sẽ là vùng tích lũy để cho 1 chu kỳ uptrend mới

- Phương án của tôi: chia vốn để mua tích lũy dần ở 3 vùng, các mốc vùng mua btc:
+ mốc 1: vùng hiện nay 16k,
+ mốc 2: vùng 12k
+ mốc 3: 8k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.