tradafx

Key level bị phá vỡ và cơ hội mua với BTC

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm đã kết thúc khi Key level tại 42800 đã bị phá vỡ.
Đợi xuất hiện retest và tín hiệu xác nhận tăng có thể tìm cơ hội vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 45500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.