Ninh-Do

BTC trong những ngày sắp tới

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Với quan điểm cá nhân của tôi BTC đang chạy sóng CT . Vẫn giữ target như bài phân tích gần nhất với mức giá khoảng 4k6
Buy: 37
Sell: Như 3 mốc trên hình
Stoploss: 366x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.