Phamdong1969

Bitcoin đã chuyển đông tới gần cuối tam giác

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá Bitcoin đã đi gần hết tam giác giảm dần.
Việc của chúng ta là chơ đợi xem giá phá lên hay phá xuống.
Tuy nhiên với mô hình này giá thường phá xuống ( Thường phá xuống không có nghĩa là tất cả.
Khi phá mô hình thì khoảng giá sẽ chạy bằng vớikhoảng cách lớn nhất của tam giác . trong trướng hợp nay tương đương 1000$ tức là điểm rơi vào khoảng 9000$ nhưng vùng 9200$ có một hỗ trợ tốt, nên chúng ta ước lượng vùng rơi khoảng 9000 - 9200$