David_Dodan

BTC_Trong vùng SW nhường lại sân chơi cho Altcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chúng ta đã khá bất ngờ khi BTC bay mạnh từ vùng 5k lên 8k4, Nhiều người trong tâm trang downtrend thì liên tục canh short, và dị nhiên kết quả không hề vui chút nào. Với một nến lên lớn Vl cao, chúng ta đã thấy BTC bứt qua vùng cản quan trọng nhất được tạo ra trong cả năm 2018 là 6k. Đây dường như là một xác nhận của Uptrend. việc bây giờ là canh hồi và bắt BTC lên.
BTC có một cú pump mạnh 7k2-7k9 nhưng Vl chưa thực sự cao. 8k là một vùng số tròn chúng ta cùng đợi chờ BTC có cú hồi nhẹ hoặc tạo tma giác trong hình.
-Good Luck-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.