stonetradecoin

Phân tích BTC khung h1 ngày 8/6/2020 - Cờ đuôi nheo

Giá lên
stonetradecoin Cập nhật   
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Giá sau 1 sóng đẩy mạnh, đang pullback tạo mô hình tam giác vuông;
- RSI đang đi tới hỗ trợ;
- Giá giảm - volume giảm

2. Phân tích
- Với việc RSI đang đi tới hỗ trợ, khả năng chưa thể bật ngay lên được mà vẫn cần giá giảm thêm 1 chút để RSI chính thức test hỗ trợ;
- Mô hình cờ đuôi nheo là 1 trong những bullish pattern khá hấp dẫn, với tỷ lệ đúng cao và lượng pump đáng kể (nếu diễn ra);
- Râu thấp gần nhất là 9680.

3. Chiến lược
- Có thể long khi giá chạm về 9680 với Stl rất đẹp 9600, khi chạm đỉnh cũ 9812 kéo stoploss dần lên 100 giá 1 lần;
- Hoặc khi chờ nến break lá cờ, vượt qua giá 9812. Thỏa mãn ĐK DOW và TP rất dài;
- Đừng quên luôn tìm điểm stl trước khi tìm TP.

Hãy có sựa lựa chọn tốt nhất cho bản thân!

Stone Trade Coin,


Ngoài ra tôi có xây dựng nội dung thảo luận về Trading (Bên dưới)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.