TraderTop-net

Phân tích Bitcoin đầu ngày 22/04 - Vùng quyết định

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lần trước chúng ta phân tích mô hình sóng wolfe giảm - bearish wolfe wave - cho bitcoin ở khung thời gian này và cho rằng sẽ có kháng cự mạnh quanh 5300 - 5400. Kết quả cho thấy đà tăng của bitcoin đang bị chặn đứng tại đây. Sóng wolfe tạm thời được việc.

Vùng 5300 - 5400 đóng vai trò quyết định cho bitcoin trong ngày giao dịch hôm nay. Nếu break lên thì bitcoin phá được vùng sideway đã tồn tại sau cú pump đầu tháng và có thể tạo động lực để bắt đầu một đợt bull run mới. Ngược lại, nếu có một cú xả xuống thì Bò có thể lại bỏ chạy từ vùng kháng cự để đợi mua ở các vùng giá thấp thích hợp hơn.

Tóm lại, ở vùng giá này thì mua là không nên rồi. Còn bán thì có thể vào 1 chút, không nhiều. Tốt nhất đợt xem bitcoin break hay fail tại vùng này rồi chúng ta quyết định chọn phe sau.

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.