LeMyQuangMinh

BTC ngắn hạn đồ thị H1 đầu tuần 28/5/2018

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mô hình cờ bear flags ở nến H1 giá giảm có thể mua tại 2 vùng target.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.