vhecccltd

BTC tăng hướng đến giá mục tiêu 78k từ ngày 3/7 đến tháng 12.

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Theo mô hình giá: BTC Từ tháng 5 đến nay xuất hiện mô hình giá cái cốc và tay cầm. Trong đó mô hình cốc nằm trong khoảng 3-6 tháng. Tay cầm xuất hiện từ 7/9 đến nay nằm trong mô hình cái nêm có hướng đi xuống xác lập xu hướng giá đi lên. Khoảng thời gian thiết lập tay cầm từ 7/9 đảm bảo khung thời gian từ 1-4 tuần theo mô hình chuẩn. ---> Giá tăng từ 3/10 hướng đến giá mục tiêu 78k (giá mục tiêu có chiều cao từ miệng cốc đến đỉnh bằng chiều sâu của cốc).
- Theo sóng Eliott: BTC đang trong giai đoạn sóng 5 tăng dài hạn. Sóng 4 tính từ đỉnh 64k đến đáy 28k. Sóng 5 dài hạn bắt đầu từ đáy 28k ngày 21/7. Từ 21/7 đến 7/9 được xem là sóng 1 trung hạn đã bao gồm đủ 5 sóng ngắn hạ. Từ 7/9 đến nay thuộc sóng 2 trung hạn hình thành đủ 3 sóng ABC ngắn hạn theo tiêu chuẩn. Giá hiện tại nằm trong phạm vi đo Fibonaci 0. 5-0 .618 được xem là khu vực đảo chiểu lý tưởng. Từ nay đến 3/7 dự đoán là quá trình hình thành mô hình đảo chiều tăng giá để BTC đi lên. Nếu đo Fibonaci với đáy là 39,5k thì ứng với đỉnh có thể đạt được 78k. ---> giá tăng mục tiêu đỉnh mới là 78k trong tháng 12.

Đây là nhận định cá nhân không phải lời khuyên đầu tư. Các bạn có thể cho ý kiến bổ sung để mình hoàn thiện kỹ năng phân tích nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.