NCN_VN

Phân tích BITCOIN ngày 03/09/2021:

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
***Phân tích BITCOIN ngày 03/09/2021:

- Sau khi phá khỏi Trendline giảm ngắn hạn, BTC đã tăng mạnh test lại vùng 50k5 và tạm thời chưa thể phá vỡ. Hiện tại BTC đang nằm ở vùng kháng cự cũ ( vừa phá qua ( Hiện tại đã trở thành hỗ trợ mới )và đóng nến tại 49k2

*** Quan điểm cá nhân:

- BTC đang bị lồng ghép rất nhiều mức kháng cự và hỗ trợ sát nhau nên gây ra rất khó khăn.

- Theo góc nhìn của NTEAM sau khi chạm kháng cự 50k5 , BTC không có dấu hiệu đảo chiều mà chỉ là 1 phản ứng giá gây điều chỉnh nhỏ. Hôm nay giá sẽ tăng tiếp tục và BTC cần phải giữ được trên 49k trong hôm nay để tránh tình huống xấu xảy ra.

*** BÀI VIẾT CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, QUYẾT ĐỊNH Ở MỖI BẢN THÂNq
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.