nhucanhxd

BTC_1H_KỊCH BẢN GIÁ GIẢM_Thuyết âm mưu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
158 lượt xem
1
Kịch bản 1: Giá giảm( high)
điều kiện cần: giá giao động nhỏ theo đường hỗ trợ ~6h
+ entry: 6250
+ stoploss: 6304
+ Take profit 1: 5900
+ Take profit 2: 5500

Kịch bản 2: Giá tăng (low)
điều kiện cần: có bullish candle, pin bar or fake key