Max0909

BTC/USDT : BUYER AND SELLER !!!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1 góc nhìn tiếp theo cho ae tham khảo về BTC /USDT !!!
- BTC hiện đang ở trong 1 trendline , vẫn có động lực để tăng giá . Nếu gãy trend thì khả năng sẽ tiếp tục giảm
Bình luận: BTC hiện tại nếu vượt 44k5 mới ok cho 1 sóng tăng mới nha ae . Nó vẫn nằm trong tam giác nên khả năng xuống vẫn còn nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.