linhnguyenduc1211

BTC Next month

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã xuống vùng test lại 44-46k, sau đó sideway nêm giảm, và break lên , đề phòng vai đầu vai khi đạt đỉnh 64k và test lại vùng 30k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.