BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đi ngang trong kênh giá về mực tiêu dài hạn có thể lên 72k
Mực tiêu trước mắt mốc 51-52k và mốc 59-60k là khả quan nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.