LeTrongHoaiNam

Mức cản 7.000 USD đã bị phá, Bit có thể lên tới vùng 7.400 USD

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
trend tăng điểm đã quay trở lại, chắc chắn có một tin tức hỗ trợ cực kì tốt, bit có thể lên tiếp trong tg tới