RobertDinh258

Có 2 kịch bản cho BTC sắp tới

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTC đã phá trend tăng D1, có 2 vùng hỗ trợ có thể lên từ đó nhưng còn đợi phản ứng giá thể hiện khi chạm hỗ trợ thé nào đã sẽ cụ thể hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.