dinhquanglong

Có 2 kịch bản cho BTC sắp tới

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTC đã phá trend tăng D1, có 2 vùng hỗ trợ có thể lên từ đó nhưng còn đợi phản ứng giá thể hiện khi chạm hỗ trợ thé nào đã sẽ cụ thể hơn