TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 03/07 - Sóng cân bằng sẽ cản đường BTC?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT cất cánh nhẹ trở lại sau khi bị đẩy xuống gần đến 9600. Cú đẩy này của các anh Bò kéo BTCUSDT lên đến sát 11.000 như hiện nay.

Về cấu trúc biểu đồ, tại khung thời gian này, chúng ta đang có 1 đỉnh thấp dần là đỉnh 2 và 1 đáy thấp dần là đáy Y. Chúng ta có thể đợi đỉnh 3 hình thành nữa là có thể xác nhận phần nào rằng xu hướng giảm đã quay lại. Dấu hiệu đó sẽ được xác nhận mạnh mẽ khi BTCUSDT phá luôn đáy Y để tạo đáy thấp mới.

Để dự đoán vùng bán, chúng ta thử dùng sóng cân bằng - symmetry wave - mà cụ thể ở đây là đoạn X2 và đoạn Y3. Chúng ta kỳ vọng BTCUSDT hồi lên đến số 3 để X2 = Y3 và bán xuống từ điểm 3. Ngay vùng 3 này cũng có 1 vùng PPZ đi ngang qua, cộng hưởng thêm lực kháng cự.

Đầu ngày chiến lược cho BTCUSDT tạm thời là vậy nhé anh em

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.