Hung-JK

BTC/USD - Giá có dấu hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng BTC rõ ràng là đang trong chu kỳ tăng trở lại. Hiện tại giá đang dao động quanh vùng kháng cự từ 47.000 - 49.000.
Chỉ báo RSI cho thấy có một sự phân kỳ giảm khi giá về mức kháng cự này. Đà tăng cũng bị kìm hãm khi khối lượng liên tục giảm trong vào phiên gần đây.
Dự kiến kịch bản: Giá sẽ điều chỉnh giảm trở lại về vùng hỗ trợ 37.000 - 38.000 trước khi tăng trở lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.