huyennguyen652003

Cập nhật BTC 1h xu hướng

Giá lên
huyennguyen652003 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
xu hướng tốt BTC có thể chạy mô hình vai đầu vai h1.
Bình luận:
Mô hình này coi như sai không đóng nến được qua netline nên sụp lun
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.