BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị ngày thì Bitcoin đã thiết lập được xu hướng giảm khi liên tiếp tạo các LH LL. Vùng kháng cự trên chart hợp lưu cùng với vùng Supply mạnh nên đây là vùng canh sell hợp lý. Tuy nhiên thì nhìn lên đồ thị tháng thì vùng Demand tháng vẫn đang chắc chắn. Do đó cần chờ tín hiệu đảo chiều mới sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.