minhthangvt3008

Long và Short với BTC ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mình trình bầy rõ trên hình rồi nhé !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.