POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
thị trường sẽ hồi về không nhiều nhưng đủ để chúng ta tham gia vào trước khi toàn thị trường bắt đầu di chuyển vào trend tăng liên tục, tạo những đỉnh mới trong năm sau.

có 2 điểm để mua khi giá BTC về quanh vùng này, mua Altcoin khi giá BTC chạm những vùng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.