TuLeeAT

Giả Thuyết Sóng tăng Elliot dựa trên Khung tuần của BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sự tăng giá của BTC đã kết thúc chưa?

- Theo mình nó chưa kết thúc. Mà còn là vừa bắt đầu, nếu chúng ta mua trung và dài hạn theo khung D1 hoặc W1, Thì chúng ta thấy đây chỉ là cú điều chỉnh của khung W1, như mình đã dự báo trước sẽ về 41k - 44k, Và chúng ta đang có cơ hội mua BTC và AltCoin ở giá của 1th trước
- Chúng ta đang có cơ hội mua BTC và AltCoin ở giá của 1th trước. Điều này mình cũng có nói ở chart Cập nhật BTC.DOM 1/9, Và lúc BTC Sập từ 52k về 42K8, Thì đa số Altcoin đều về mức giá tuyệt đẹp, và chúng ta thấy có rất nhiều đội gôm hàng, thể hiện bằng sự rút râu gần 20% của Altcoin

Giao dịch theo sóng Elliot

> Và cách giao dịch theo Elliot, ta thường mua khi sóng 1 và 2 hình thành chắc chắn, và đây đang là thời điểm mà chúng ta có thể tích lũy Coin Hold dài hạn và đợi chốt hàng khi sóng 3 chạy xong, và đây cũng là thời điểm cá mập thường chốt hàng dần đến sóng 5 của Elliot. Hiện tại sóng 2 chỉ đang hình thành, nếu giá vẫn trên vùng 41k2 thì mọi điều vẫn đang trong hướng tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.