Phamdong1969

BTC sẽ tiếp tục tăng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau một ngảy tăng mạnh thì BTC ngày hôm qua đã đi ngang trong biên đô hẹp tạo thành một caa6y doji với bóng nến phía trên dài hơn thể hiện lực bán đã xuất hiện.
Tuy nhiên trên đồ thị 4h đang cho chúng ta thấy một lực tăng tương đối tốt.
Vì sự xung đột giữa các khung thời gian nên dự đoán xa là rất khó
Theo chúng tôi giá BTC sẽ test lại đỉnh cũ 8325$ một lần nữa và rất có thể sẽ tăng lên vùng 8500 - 8600$
Việc sau ngày hôm nay giá có tăng tiếp hay không chúng cần chờ đóng cửa cây nến ngày hôm nay là cây quyết định xu hướng.
( vì cây nến hôm qua là cây doji ) nên cần cây nến xác nhận đằng sau nó chúng ta mới đủ cơ sở để phán đoán tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.