LeTrongHoaiNam

Trong thời gian tới, khả năng cao Bit sẽ rơi về khoảng 5k2-5k4

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Bây giờ bài của cá mập không thể kéo giá một phát lên tận mây xanh được mà sẽ kéo từ từ những khoảng một, kéo những đoạn nhỏ như là 500 giá một để lùa những người còn lại để lấy tiền của họ, Nên theo quan điểm của mình, bây giờ Bit sẽ được kéo về khoảng 5k để cho dân mình chán hết xong lại kéo về khoảng 8-9k cho dân mình vui, cứ vòng lặp như thế chúng ta sẽ bị cuốn và mất tiền dần vào bit.