Hiepthanhpham

BTCUSDT T7 & T8/2019 tập vẽ theo Cân đẩu vân Ichimoku

Giá xuống
Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chart trước sai be bét nên chart này vẽ lại chơi coi có đúng không :)) Đang luyện đu cân đẩu vân, ngã thì ta cưỡi lại
Bình luận:
Chart trước ở đây là chart mình vẽ nhưng không public còn chart public thì vẫn đúng ha =))
Bình luận:
Đã đúng 2 mốc :)) đợi mốc 3 :v
Bình luận:
Đúng 2 mốc, sai mốc 3 :(
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Reach target 1 & 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.