Kgold_vn

BTCUSDT - Không nên BUY hay SELL tại lúc này

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC đang dao động nhỏ dần quanh mức 37xx, sắp tới sẽ có sự dịch chuyển của giá về một hướng cụ thể, không có điều gì chắc chắn là sẽ BUY hay SELL. Chúng ta cần đợi những tín hiệu cụ thể hơn.

Điều mình mong chờ là giá phá được mức 4500, mức quan trọng cho sự trở lại của cả thị trường Crypto.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.