Hiepthanhpham

BTC/USDT ngắn hạn trong vài ngày tới với Ichimoku

Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chart mây mưa trước khá chính xác, giá đã đi đúng 2 vòng. Mình vẫn thấy giá sẽ về 8555 trước khi lên đỉnh mới, tuy nhiên có thể giá sẽ hiệu chỉnh 1 chút rồi giảm tiếp.
Bình luận:
Done vòng 1 nhé!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Reach target 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.