mtd668

Dự đoán giá Bitcoin ngày 11-03-2022 giá trong vùng 37-40k

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC vẫn trong xu hướng đi lên để test lại vùng 45k,
Dự đoán 1-2 ngày tới BTC sẽ sw trong vùng 37-40k để tích lũy;
Dài hạn: BTC có thể vượt lên vùng trên 70k trong 3 tháng tới
Phương án giao dịch spot: chia vốn gom hàng btc dần từ vùng 40k trở xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.