hungdhtm90

Bitcoin trong trung và dài hạn có dấu hiệu tăng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trendline, Priceaction, các mô hình, cung cầu,Zigzang...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.