dungsmc

vào lại BTC

Giá lên
dungsmc Cập nhật   
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTCUSDT / BITTREX :
khả năng sẽ xuất hiện điều chỉnh, 8k2 là ngưỡng cản tâm lý,
vào 7799 -7851- 7874
hiện tại đang trong thời điểm BTC là crypto curency đầu tiên được niêm yết lên thị trường chứng khoán CME , trước mắt sẽ khó giảm sâu để tạo tiền đề tin tưởng để mở rộng thị trường lớn hơn. Khi được bổ xung thành 1 mã tài sản trên CME , BTC sẽ giống như 1 tài sản tích trữ khác ( như vàng, kim loại quý... ) để thu hút lượng lơn NĐT tham gia đầu tư tich trữ, trươc mắt cá mập sẽ ko để giá BTC sập quá sâu làm mất lòng tin thị trường
( quan điểm cá nhân)
Bình luận: đã có bạn nào vào được lệnh chưa???

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.