SPT_GROUP

[24-6] Tiếp tục chu kỳ giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

#BTC
ở bài phân tích trước tôi kỳ vọng mức hồi đạt 15% #BTC . sau khi đạt 18%-20% giá bắt đầu đi xuống và mở ra 1 xu hướng giảm tiếp theo , ở lần hồi vừa qua tôi nhận thấy một sức mua quyết đoán và khối lượng mạnh . nó đánh dấu xu hướng giảm tiếp theo mạnh mẽ hơn

thanks!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.