MasterDuoc

[15/10/2021] Bitcoin tăng mạnh - tin tức tạo fomo

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin lực rất mạnh nhưng bây giờ không phải là lúc để vào vì R:R đã cao.
Nhà đầu tư đã mua lúc <= 50K nên tiếp tục theo dõi
Bây giờ không phải lúc mua - Bây giờ là lúc giữ (hold)

Like & Follow @MasterDuoc để nhận phân tích thị trường sớm nhất.

"Nhà phân tích & giao dịch theo chu kì" - MasterDuoc