MasterDuoc

[15/10/2021] Bitcoin tăng mạnh - tin tức tạo fomo

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin lực rất mạnh nhưng bây giờ không phải là lúc để vào vì R:R đã cao.
Nhà đầu tư đã mua lúc <= 50K nên tiếp tục theo dõi
Bây giờ không phải lúc mua - Bây giờ là lúc giữ (hold)

Like & Follow @MasterDuoc để nhận phân tích thị trường sớm nhất.

"Nhà phân tích & giao dịch theo chu kì" - MasterDuoc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.