mautd

BTC - Chart 3H

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- SW như vậy là đủ rồi, lên nào người ae :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.