TuLeeAT

BTC/USDT 21/8 - BTC lại tạo đỉnh mới trong giai đoạn gần đây

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 21/8 - BTC lại tạo đỉnh mới trong giai đoạn gần đây
- Tối hôm qua, BTC có một cú vượt qua vùng kháng cự quan trọng 48k, và tạo một đỉnh cao hơn là 49k4
- Đây có thể là một tín hiệu tốt tiếp theo cho BTC, trong giai đoạn tăng trưởng mới này
- Nhưng trước khi tăng lên vùng kháng cự tiếp theo 50k - 51k, Thì có thể có hình thành sóng điều chỉnh về vùng cản 48k vừa bị phá trước đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.