canhlinh

BTC hỗ trợ cuối cùng để đặt niềm tin vào 2022.

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ý tưởng như mô tả trong hình.

Vùng hỗ trợ hỗ trợ 34-35K.
Kịch bản 1: Thủng vùng hỗ trợ hiện tại thì đừng mơ mộng vùng hỗ trợ 30K có thể đỡ được. Sẵn sàng chờ đợi mốc 20K.
Kịch bản 2: Bật lại từ vùng hỗ trợ này và tiến thẳng lên mốc 85.

Tham khảo và đưa ra quyết định cho mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.