TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 23/10 - Thấp thoáng hi vọng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng giá quanh đáy 6500 - 30 hiện đang thể hiện sự hỗ trợ tốt đối với bitcoin lúc này. Về mặt cấu trúc, chúng ta thấy đang có sự hình thành của mô hình biểu đồ - chart pattern - từ giảm sang tăng là mô hình 2 đáy - double bottom . Về lý thuyết, mô hình này sẽ khẳng định sự đảo chiều rõ hơn nếu giá phá lên được vùng đường cổ - neckline, lúc đó, nó sẽ tăng 1 đoạn bằng với đoạn từ 2 đáy đến đường cổ. Áp vào mô hình nói trên, nếu giá phá được 6650, nó có thể tăng đến tầm 6800.

Trước mắt, bitcoin cần phá lên vùng kháng cự nho nhỏ 6600 để lấy động lực tiến đến 6650. Chúng ta có thể thấy khoảng 1.5 ngày nay, bitcoin đang tích lũy phía dưới 6600 - 6500. Hi vọng cú break lên 6600 sẽ đến trong hôm nay, phá vỡ lên kênh giá giảm và kháng cự nhỏ để tạo động lực cho bước đầu của mô hình 2 đáy và xa hơn là cung cấp sức mạnh để phá lên vùng đường cổ để về 6800.

Mọi dấu hiệu chỉ mới là manh nha thôi. Đây là vùng giá để anh em chấp nhận rủi ro cao vào mua. Còn đối với anh em chờ đợi sự anh toàn hơn, lựa chọn là đợi phá lên đường cổ.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.