Phamdong1969

BTC không hồi nổi

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nhận định trước của chúng tôi là Bitcoin hồi lên vùng 8600$ sau đó là vùng 9200$ đã không xảy ra.
Hiện tại sức mua rất yếu, nếu vùng 8000$ không thể giữ vững thì BTC sẽ rớt về vùng 7600$ và 7400$