stonetradecoin

BTC h4: Phân kỳ macd và volume! Short là chân lý

Giá xuống
OKEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Sau khi phân kỳ, giá không thể giao dịch trên vùng đỉnh cũ
Thậm chí nó còn giao dịch giảm dần
Cơ hội để có 1 đoạn short ăn vài trăm giá, với Stl không quá xa
R;R hợp lý

Short BTC
Phân kỳ h4, giá ko bật lại được
Entry: 7180-7300
Tp: 6950 - 6830
Quick TP: 7050
STL: 7410

Lưu ý: Mọi quyết định là ở bạn!

Stone Trade Coin,

Bình luận