thanhkl301

phân tích btcudst yw tưởng thị trường

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giảm 4-5%. thị trượng lên rồi lại. "MỘT ĐOẠN GIỚI THIỆU NGĂN VỀ VIỆC XUẤT BẢN Ý TƯỞNG"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.