mtd668

Dự đoán giá Bitcoin ngày 08-03-2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Rất khó xác định được btc sẽ đi thế nào trong giai đoạn này,
Phương án giao dịch là múc spot
DCA dần từ 38k về 34k
Kỳ vọng dài: BTC sẽ tạo đáy và vùng lên 70k giai đoạn tháng 6/20222

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.