A_Luan26

BTCUSDT quanh 18k5 19k3 , thận trọng lúc vào lệnh

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đã hoàn thành cái tay cầm thứ nhất và đáy cốc , chuẩn bị hoàn thành cái cốc,đang hình thành tay cầm thứ 2 .

giá chuẩn bị xuống .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.